Lectio Divina

h

Lectio Divina

Guia per a realitzar una Lectio Divina i pregar des de l’evangeli de Joan (Jn 17, 20-26).

Lectio Jn 17, 11-26